با استفاده از افزونه ساده Hide Featured Image می توانید تصویر شاخص را در مطالب دلخواه خود مخفی کرده و مانع نمایش ان در صفحه ادامه مطلب شوید .


ادامه توضیحات